sobota, 20 kwietnia 2013

53/365 dni z aparatem

dzien 53

Wspom­nienia prze­mawiaja do nas pop­rzez opa­danie lisci je­sienia, plat­ki sniegu zima, budzace sie do zycia kwiat­ki wiosna, cieplo let­niego slonca.