niedziela, 31 marca 2013

33/365 dni z aparatem

33 dzien

Trzy rzeczy zos­tały z ra­ju: gwiaz­dy, kwiaty i oczy dziecka.